NY MEDARBEIDER HOS OMBUDSMANNEN FOR FORSVARET

JOACHIM NORDGREEN ER TILSATT SOM SENIORRÅDGIVER HOS OMBUDSMANNEN FOR FORSVARET FRA OG MED 1. MAI 2020. HAN VIL FUNGERE SOM DIREKTØR HOS OMBUDSMANNEN INNTIL VIDERE.

Joachim er 37 år og kommer til oss fra Generaladvokatembetet, der han har vært førstekrigsadvokat de siste seks årene. Fra februar 2019 til april 2020 var han sekretær for arbeidsgruppen som skal revidere disiplinærloven, lov om politimyndighet i forsvaret og den påtalemessige behandlingen av militære saksforhold. Joachims militære bakgrunn er fra Luftforsvaret, nærmere bestemt fra det siste befalsskolekullet som ble utdannet i Stavern og som kontroll- og varslingsoffiser på Mågerø.

Vi er svært tilfreds med å få Joachim med på laget, og ønsker ham hjertelig velkommen!