DOK 5 2015

DOK 5 - INNBERETNING TIL STORTINGET FOR 2015-2016

DOK 5 – INNBERETNING TIL STORTINGET FOR 2015-2016

OMBUDSMANNEN FOR FORSVARET OVERLEVERTE ÅRSMELDING FOR 2015

Fredag 1. april overleverte Ombudsmannen for Forsvaret, Roald Linaker, årsmeldingen for 2015 til Stortinget.
Det arbeides godt på mange plan

Ombudsmannen for Forsvaret passer på rettighetene til Forsvarets personell, og skal sørge for at ingen blir urettmessig behandlet mens de tjenestegjør i Forsvaret.
– “Det er veldig mye bra i Forsvaret, og det arbeides godt på mange plan. Nok og tidsriktig eiendom, bygg og anlegg, er imidlertid en utfordring. Jeg er også bekymret for de stadige omstillingene i Forsvaret. Det skaper usikkerhet for de ansatte”, sier ombudsmann Roald Linaker.
Når færre avtjener vernepliktig synker kunnskapen om Forsvaret i befolkningen. Det er en utfordring for Forsvarets legitimitet.
– “Jeg vil berømme tillitsmannsordningen i Forsvaret. De har tatt initiativ til å spre kunnskap om Forsvaret i skolen. Det synes ombudsmannsnemnda er bra”, påpeker Linaker.
Årsmeldingen skal behandles av kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Ekspert på sitt fagfelt

Stortinget er den kontrollerende myndighet og passer på at regjeringen følger opp det Stortinget har vedtatt. Deler av kontrollvirksomheten er overlatt til eksterne kontrollorganer – eksperter på sine fagfelt. Ombudsmannen for Forsvaret er et slikt organ. De er underlagt Stortinget og rapporterer til Stortinget i form av dokumenter.