DOK 5 2020

OMBUDSMANNSNEMNDA OVERLEVERTE DEN ÅRLIGE RAPPORTEN, DOKUMENT 5 TIL STORTINGSPRESIDENEN DEN 7. APRIL 2021.

Les mer

DOK 5 2019

OMBUDSMANNSNEMNDA FOR FORSVARET LEVERER HVERT ÅR SIN RAPPORT TIL STORTINGET (DOKUMENT 5) INNEN FRIST 1. APRIL. I ÅR BLE RAPPORTEN LEVERT ELEKTRONISK GRUNNET COVID-19.

Les mer

DOK 5 2018

OMBUDSMANNEN FOR FORSVARET, ROALD LINAKER, OVERLEVERTE DEN ÅRLIGE RAPPORTEN TIL STORTINGSPRESIDENT TONE W. TRØEN MANDAG 1. APRIL 2019.

Les mer

DOK 5 2017

OMBUDSMANNEN FOR FORSVARET, ROALD LINAKER, OVERLEVERER DEN ÅRLIGE RAPPORTEN, DOK5, TIL STORTINGSPRESIDENT TONE W. TRØEN.

Les mer

DOK 5 2016

STORTINGETS OMBUDSMANNSNEMND FOR FORSVARET HAR LEVERT SIN ÅRLIGE RAPPORT FOR 2016 (DOK 5) TIL STORTINGET. GJENNOM ÅRET HAR NEMNDA GJENNOMFØRT 5 BEFARINGER, SAMT EGNE MØTER. I TILLEGG BEHANDLER OMBUDSMANNENS KONTOR KLAGER FRA ANSATTE OG VERNEPLIKTIGE I FORSVARET.

Les mer

Årsregnskap

OMBUDSMANNEN FOR FORSVARET SINE ÅRSREGNSKAPER KAN LASTES NED I PDF-VERSJON NEDENFOR.

Les mer

Forsvarets Ombudsmannsnemnds innberetninger til Stortinget – historisk arkiv

Siden opprettelsen i 1952 har ombudsmannsnemnda årlig overlevert innberetning til Stortinget.

Les mer