Aktuelt

Aktuelt
Page 5

Militærnekterloven endret

Stortinget har vedtatt endringer i militærnekterloven. Endringene innebærer at den sivile verneplikten som alternativ til den militære verneplikten avvikles. Lovens fritakssystem videreføres.

LES MER