Aktuelt

Aktuelt
Page 4

Ombudsmannsnemndas befaring til Brigade Nord – Indre Troms

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret gjennomførte befaring til Brigade Nord i dagene 30. – 31. august 2016. Nemnda gjennomførte foruten møte og samtaler med ledelsen i Brigade Nord og befaring til bataljoner i Setermoen og Skjold leir, også samtale med Generalinspektøren for Hæren. Det vil ikke refereres fra denne samtalen.

LES MER

Ombudsmannen på OSSE konferanse

Ombudsmannen deltok 2. – 3. juni på OSSE sin konferanse om Code of Conduct med særlig henblikk på folkevalgtes kontroll over væpnede styrker. Også Stortinget var representert på konferansen.
På bildet fra venstre: Bjørn Gahre, direktør hos Ombudsmannen, Roald Linaker, Ombudsmann, Åse Michaelsen, Stortingsrepresentant Frp, Michael Tetzchner, Stortingsrepresentant H.

LES MER

KJØNNSNØYTRAL HÅRLENGDE

Ombudsmannen tok opp som en klagesak spørsmålet om uniformsbestemmelse om hårlengder m.v., der det skilles mellom mann og kvinne. Bestemmelsen gjøres nå kjønnsnøytral.

LES MER

Militærnekterloven endret

Stortinget har vedtatt endringer i militærnekterloven. Endringene innebærer at den sivile verneplikten som alternativ til den militære verneplikten avvikles. Lovens fritakssystem videreføres.

LES MER