Aktuelt

Aktuelt
Page 3

Ombudsmannsnemndas befaring på Bodø Hovedflystasjon

Ombudsmannsnemnda var 12. april 2016 på befaring til Bodø hovedflystasjon og 132 Luftving (LV). Fra 1. august i år legges 132LV og hovedflystasjonen ned og videre flydrift underlegges Ørland hovedflystasjon. Dermed er en lang og stolt luftmilitær historie i ferd med å avsluttes.

LES MER

Ombudsmannsnemndas befaring på Rena Leir – Telemark bataljon

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret gjennomførte befaring til Telemark Bataljon (TMBN) 19. april 2017. Telemark bataljon er lokalisert til Rena leir i Åmot kommune, og er en del av Brigade Nord. Nemnda ble møtt av sjef TMBN, Oblt Bruøygard og andre representanter fra ledelsen hvor nemnda fikk en god presentasjon av TMBN, historie, oppdrag og status. Nemnda hadde også samtaler med representanter fra alle avdelinger og alle kategorier; vervede, sersjanter og offiserer. I tillegg hadde nemnda et eget møte med tillitsvalgte og representanter fra HMS. Verneombud og HR medarbeidere. Befaringen ble avsluttet med en omvisning på Ormen Lange (Bataljonsbygget), samt en liten runde i Rena Leir.

LES MER

Ombudsmannsnemndas befaring – Garnison Sør Varanger (GSV)

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret gjennomførte befaring til Garnison Sør Varanger (GSV) i dagene 18 – 19 oktober 2016. Nemnda gjennomførte foruten møte og samtaler med ledelsen ved GSV, og befaring av leiren på Høybuktmoen, også et dagsbesøk og samtaler ved nye Pasvik grensestasjon. I tillegg hadde nemnda eget møte med Grensekommisæren. Det gis ikke referat fra møte med Grensekommisæren.

LES MER