Aktuelt

Aktuelt
Page 2

Befaring ved Sjøforsvaret, Haakonsvern, Bergen kommune

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret gjennomførte besøk og befaring til Sjøforsvaret, Haakonsvern i Bergen i perioden 24. – 25. april 2018. Nemnda ble vel tatt i mot av STSJ SST, Flaggkommandør Wemberg og øvrige ansatte i ledelsen. Et omfattende og svært interessant program ble gjennomført. Målet var å få belyst status og utfordringer for Sjøforsvaret, herunder omstilling i Sjøforsvaret. Likeså ble personellsituasjonen og utdanningsordningen i Sjøforsvaret belyst. Sikkerhetsstyring og HMS arbeidet ble presentert. Nemnda hadde også møte med sjef Sjøforsvaret om bord på KNM Roald Amundsen. Nemnda møtte også representanter for de ansatte og de vernepliktige. I tillegg fikk vi en omvisning på Haakonsvern base og befaring av kasernene for mannskapene.

LES MER

Møte med Veteraninspektøren og befaring ved Forsvarets Veteransenter på Bæreia, Kongsvinger kommune

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret gjennomførte besøk og befaring til Forsvarets Veteransenter Bæreia i Kongsvinger kommune 18. oktober 2017. Nemnda ble mottatt av leder ved Bæreia, Jonny Sørloth. I tillegg til å møte ledelsen og ansatte på Bæreia, fikk også nemnda et lengre møte med veteraninspektør Tom Guttormsen. I dette møtet fikk vi en grundig gjennomgang av status og utfordringer i Forsvarets veterantjeneste.

LES MER

Ombudsmannsnemndas befaring på Ramsund Orlogstasjon, Tjeldsund kommune

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret gjennomførte befaring til Ramsund Orlogsstasjon (ROS), Tjeldsund kommune i Nordland, 6. september 2017. Vertskap for befaringen var KK Furu, sjef ROS. I tillegg til sjefen og ledelsen ved basen, hadde nemnda også egne møter med tillitsvalgte for ansatte og vernepliktige, samt representanter fra verneorganisasjonen. Nemnda fikk også en god omvisning på stasjonen.

LES MER