Vår hjemmeside er for tiden under oppdatering

TA KONTAKT MED OSS

KARL JOHANS GATE 25
0159 OSLO

TEL 23 35 64 70
Kontorets telefontid er mellom 09:00-15:00
(mandag – fredag)

E-post: post@forsvarsombudet.no

Klagemuligheter

Hvem kan klage?

Alt personell i Forsvaret, både vernepliktige, befal og sivilt ansatte, som mener at de er uriktig, urimelig eller urettferdig behandlet kan bringe saken inn for Ombudsmannen.

Hvordan kan man klage

Normalt må alle klagemuligheter i Forsvaret først benyttes. Saker hvor det er fare for liv og helse eller andre saker av alvorlig karakter, kan bringes direkte inn for Ombudsmannen. Det samme gjelder hvis en ikke får svar på sin henvendelse fra Forsvaret.

Klagebehandlingen

Klagebehandlingen er skriftlig, og normalt vil Ombudsmannen sende kopi av klagen til de i Forsvaret som er best egnet til å behandle saken. Svaret fra Forsvaret oversendes til klager for eventuelle ytterligere kommentarer. Når saken er tilstrekkelig opplyst, treffer Ombudsmannen sin avgjørelse som er endelig.